Vad är OLED belysning?

Vad är OLED belysning

När man sätter bokstaven O framför ett ord brukar det vanligtvis resultera i att ordet får en betydelse som är helt tvärtom. Smidig blir tex osmidig och anständig blir oanständig. När det gäller LED belysning och OLED belysning så stämmer det delvis. OLED och LED är visserligen båda ljuskällor men de begränsningar som finns i LED är i stort sett borttagna hos OLED.

OLED står för Organic Light-Emitting Diode och används främst i olika slags skärmar likt LCD. Men eftersom OLED även kan användas till som ljuskälla är användningsområdena lika stora som LED och LCD tillsammans.

Så fungerar OLED

OLED-tekniken består av två tunna filmer vilka är anoden och katoden. Mellan dessa filmer finns ett organiska halvledare. När OLED aktiveras skapas en spänning så anoden blir mer positivt laddad än katoden. På grund av detta strömmar elektroner från katod till anod vilket aktiverar halvledarna och skapar en ljuskälla.

Det finns framförallt två olika varianter av hur OLED byggs upp. Antingen är halvledarna molekyler eller polymerer. Det finns även de varianter där man lagt till rörliga joner vilket skapar celler som fungerar som ljuskällor. Då dessa modeller fungerar så annorlunda mot OLED brukar de gå under namnet LEC, light-emitting electrochemical cell.

Dessutom delas OLED in i två grupper beroende på om den har aktiv eller passiv matris. Aktiv OLED, vilket även kallas för AOLED, innefattar en tunn transistorfilm som låter varje pixel växla mellan på och av. Detta möjliggör en högre upplösning men kräver även en större skärm.

Passiv matris har inte denna funktion vilket gör att när man säger OLED menas den passiva och när man vill syfta på den aktiva sägs AOLED eller aktiv.

Då OLED fortfarande är på utvecklingsstadiet finns det en mängd varianter med små variationer under uppbyggnad. Exakt vilken eller vilka som kommer att bli den framträdande tekniken är idag svårt att säga men tack vare dess fördel i både tunnhet och ljusstyrka så är inte frågan OM utan NÄR och HUR denna ljuskälla lanseras på marknaden.

Framtida fördelar

Billigare

Idag är den stora nackdelen med OLED att tillverkningskostnaden är betydligt större än för LCD men detta kan förändras om massproduktion av OLED börjar. Däremot är råmaterialet billigare och tillverkningsmetoderna mycket enkla. Så förutsättningarna finns att priset kan bli lägre än LCD i framtiden.

Dynamiskt

Då OLED endast är någon nanometer tunn och kan appliceras på de flesta underlag blir användningsområdena enorma med bland annat ljuskällor på kläder, affischer m.m. Placera ljuskällan där du vill – I teorin skulle OLED kunna skrivas ut på en vanlig skrivare och på så vis få ett papper att lysa. Tekniken har inte kommit så långt ännu men forskare tror att det kommer att kunna bli så eftersom alla förutsättningar finns rent tekniskt.

Betraktningsvinkel och ljusstyrka

Om OLED och LCD jämförs vinner OLED både på kontrast och betraktningsvinkel. Med betraktningsvinkel menas i vilken vinkel som man kan titta på skärmen och ändå se vad som visas.

Bättre svart skärpa

Eftersom LCD-skärmen har en bakgrundsbelysning är det svårt att visa färgen svart tillräckligt mörkt. Då OLED inte har denna bakgrundsbelysning kommer därför svart färg upplevas mer äkta.

Snabbare responstid

En LCD-skärm kan ha en responstid på mellan 1 och 16 millisekunder och en Hz på 60-480. Detta kan jämföras med OLED som kan ha en responstid på 0,01 millisekunder och upp till 100.000 Hz.

Kommentera